1256102

 

พละเจ๋ง คว้าแชมป์

ฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกโซนภาคใต้
เมื่อ 1-6 พ.ย.2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หัวหน้าผู้ฝึกสอน อ.มลรักษ์ เลิศวิลัย

 

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km

icon research

icon db

icon plc

icon std

สื่อมัลติมีเดีย