IMG 6700

 

             วันนี้(21 ธันวาคม 2560) ณ ห้องประชุม1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ คณะครุศาสตร์จัดโครงการเสริมสร้างองค์กรเเห่งความสุขเเละเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเเรงบันดาลใจในการพัฒนาการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์ในคณะ โดยมีผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม เเละมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเเด่ผศ.อัครวัฒน์ สิงห์ชู เเละผศ.ดนัยศักดิ์ กาโร ในฐานะผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ของคณะทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ร. ศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมถ่ายทอดวิธีคิดที่มีประโยชน์ สร้างเเรงผลักดันว่าการทำผลงานวิชาการนั้นเป็นสิ่งที่เเสดงถึงศักยภาพของบุคคลในเเวดวงวิชาการยุคปัจจุบัน

 

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km

icon research

icon db

icon plc

icon std

สื่อมัลติมีเดีย