ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ URL
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiang Mai Rajabhat University www.edu.cmru.ac.th/
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Faculty of Education Chiang Rai Rajabhat University edu.crru.ac.th/edu2018/
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University www.edulpru.com/eu/
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Uttaradit Rajabhat University www.edu.uru.ac.th
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Pibulsongkram Rajabhat University www.edu.psru.ac.th
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Kamphaeng Phet Rajabhat University www.edu.kpru.ac.th
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบูรณ์ Phetchaboon Rajabhat University www.edu.pcru.ac.th
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Nakhon Sawan Rajabhat University www.nsru.ac.th/th/faculty/edu
ราชภัฎกลุ่มภาคกลาง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University www.educ.chandra.ac.th
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Phranakhon Rajabhat University cte.pnru.ac.th
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Dhonburi Rajabhat University www.edu.dru.ac.th
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Bansomdejchaopraya Rajabhat University edu.bsru.ac.th
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Education Suan Sunandha Rajabhat University www.edu.ssru.ac.th
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage edu.vru.ac.th
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University edu.aru.ac.th
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Thepsatri Rajabhat University education.tru.ac.th
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Nakhon Pathom Rajabhat University edu.npru.ac.th
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Kanchanaburi Rajabhat University ed.kru.ac.th/edu/
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Muban Chombueng Rajabhat University educ.mcru.ac.th/
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University edu.pbru.ac.th/
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Rajabhat Rajanagarindra University krusart.rru.ac.th/index.php?fref=ts
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Rambhai Barni Rajabhat University www.edu.rbru.ac.th/
ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Chaiyaphum Rajabhat University www.education.cpru.ac.th
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University www.edu.nrru.ac.th
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Buriram Rajabhat University www.edu.bru.ac.th
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Surindra Rajabhat University edu.srru.ac.th/
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University www.sskru.ac.th
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Rajabhat University www.edu.ubru.ac.th/
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Rajabhat Maha Sarakham University edurmu.org/
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi Et Rajabhat University edu.reru.ac.th/
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Loei Rajabhat University www.edu.lru.ac.th/
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี UdonThani Rajabhat University education.udru.ac.th/
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakonnakhon Rajabhat University edu.snru.ac.th/
ราชภัฎกลุ่มภาคใต้
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat University www.pkru.ac.th/education
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี FACULTY OF EDUCATION Suratthani Rajabhat University edu.sru.ac.th/
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University edu.nstru.ac.th
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Faculty of Education Songkhla Rajabhat University edu.skru.ac.th/
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University edu.yru.ac.th/web59/