ทีม PKRU Lady คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 Soccer futsal Phuket Sport tourism 2022
ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยงานส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล รายการ Soccer futsal โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต Phuket Sport tourism 2022 ในประเภท ทีมชายและทีมหญิง ณ ลานโลมา หาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งประเภททีมหญิง ทีม PKRU Lady สามารถคว้าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยมีอาจารย์คมกฤชไกรนรา ผศ.ปาริชาติ ประกอบมาศ และนายพีรวัฒน์ ขาวทอง รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ฝึกสอน
 
280606685 5290641057660797 2352169257355389736 n

 สายตรง

โรงเรยน

KSP 

repair

 2022 02 28 140526

 QA 

ครศาสตรกบการบรการเชงพนท

ครคนถน

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon std

rajabhat

edu all