เส้นทางให้บริการ​รถรับ​-ส่ง​ ภายในมหาวิทยาลัย​
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
ม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ภูเก็ต​ ให้บริการ​รถ​รับ-ส่ง​ ภายในมหาวิทยาลัย​ โดยมีจุดรับ-ส่ง​รถให้บริการ​​บริเวณพื้นที่ภายในโดยรอบมหาวิทยาลัย​ ตั้งแต่เวลา 05.00 น.-19.00 น.
 
316416298 5855518987839665 4218177188792019761 n

 สายตรง

โรงเรยน

KSP 

SIL3

repair

 2022 02 28 140526

 QA 

ครศาสตรกบการบรการเชงพนท

ครคนถน

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon std

rajabhat

edu all